РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Списък на одобрени кандидати

2022-10-06T12:20:27+00:0004/10/2022 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Бургас по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2022-10-06T12:06:34+00:0003/10/2022 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Бургас.

Обява за подбор за свободно работно място

2022-10-06T07:42:19+00:0026/09/2022 |Дейност 10|

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас със седалище гр. Бургас.

Списък на одобрени кандидати

2022-10-06T07:38:59+00:0020/09/2022 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Благоевград по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2022-10-06T07:36:01+00:0019/09/2022 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград.

Обява за подбор за свободно работно място

2022-10-06T07:43:01+00:0012/09/2022 |Дейност 10|

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград със седалище гр. Благоевград.

Европейският орган по труда публикува две информационни брошури в помощ на командированите шофьори

2022-10-06T12:35:41+00:0031/08/2022 |Дейност 10, Съобщения|

Брошурите са преведени на всички езици на държавите – членки на ЕС Европейският орган по труда (ЕОТ) публикува две информационни брошури, предназначени за командировани шофьори и оператори в рамките на предоставяне на услуги в сектора на автомобилния транспорт. Те са преведени на всички езици на държавите – членки на Европейския съюз, както и на албански, македонски, [...]

При над 10% от проверките в рискови сектори се установяват работещи без трудови договори

2022-08-24T08:38:53+00:0022/08/2022 |Дейност 10, Съобщения|

Данните са в резултат на специална инспекционна кампания за превенция на недеклариран труд При 1133 бр. проверки в питейни заведения и ресторанти, приключени през месеците юни и юли 2022 г. от контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са установени 150 лица без сключени трудови договори. Данните показват, че при 13% от [...]

Списък на одобрени кандидати

2022-08-24T08:01:48+00:0009/08/2022 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Благоевград по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2022-08-24T07:59:42+00:0008/08/2022 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Благоевград.