РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда се включва в кампанията на НАП срещу „заплатата в плик“

2023-07-24T07:38:50+00:0017/07/2023 |Дейност 10, Съобщения|

ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) се включва в традиционната кампания на Националната агенцията за приходите (НАП) за превенция на недекларирания труд в морските курорти. Освен за работа без трудов договор, съвместните екипи ще следят и дали работещите се осигуряват върху реалната си заплата или получават част от възнаграждението си в плик. От Инспекцията по [...]

Почти 20% от всички установени случаи на работа без трудови договори са в хотелиерството и ресторантьорството

2023-07-24T07:30:37+00:0010/07/2023 |Дейност 10, Съобщения|

През активния туристически сезон Главна инспекция по труда традиционно засилва контрола в обектите със сезонен характер по Черноморието. Тези проверки се извършват основно от дирекциите „Инспекция по труда“ Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места. При необходимост се командироват и служители от други дирекции. Акцент при проверките по време на [...]

Главната инспекция по труда установи 116 914 бр. нарушения за първите шест месеца на 2023 г.

2023-07-24T07:24:33+00:0007/07/2023 |Дейност 10, Съобщения|

С 37% е повишена разкриваемостта на работата без трудов договор Контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 23 716 броя проверки за първите шест месеца на годината в 21 088 бр. предприятия с 869 797 наети лица в тях. При проверките са установени 116 914 бр. нарушения на трудовото законодателство. Нарушенията, свързани с разпоредбите, регламентиращи осъществяване [...]

Представители на Главна инспекция по труда и на немските митници извършиха съвместни проверки за защита на български работници в Германия

2023-06-25T16:35:06+00:0013/06/2023 |Дейност 10, Съобщения|

Инспектори по труда на България и представители на немските митници ZOLL от Дирекцията за финансов контрол на недекларирания труд осъществиха съвместни и съгласувани проверки по конкретен случай, касаещ правата на български работници. Повод за проверките, организирани със съдействието на Европейския орган по труда (ЕОТ), е предоставена от немските служби информация за германско дружество, което за периода от [...]

В условията на кризи трудовата експлоатация на деца се увеличава

2023-06-25T16:36:51+00:0012/06/2023 |Дейност 10, Съобщения|

На 12 юни, в Световния ден срещу детския труд, Международната организация на труда (МОТ) ежегодно акцентира върху проблемите, свързани с трудовата експлоатация на децата. МОТ отбелязва деня от 2002 г. досега, като отчита, че за две десетилетия светът е постигнал стабилен прогрес в намаляването на детския труд. Оттам обаче предупреждават, че военните конфликти, кризите и пандемията [...]

Главна инспекция по труда активизира контролните си дейности в селското стопанство

2023-06-25T16:38:13+00:0008/06/2023 |Дейност 10, Съобщения|

С активизирането на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. За първите пет месеца на 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 1324 проверки в икономическа дейност „Растениевъдство и животновъдство“, при които са констатирани [...]

Инспекцията по труда напомня рисковете при търсене на работа в чужбина

2023-04-21T11:18:30+00:0005/04/2023 |Дейност 10, Съобщения|

По повод активизирането на търсенето на работници за сезонна заетост в чужбина Инспекцията по труда припомня сигналите за вероятна измама при наемането им. Независимо от начина на изпращане, устроените на работа лица следва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в приемащата държава (в която ще се полага трудът). Във всеки случай законодателството предвижда [...]

Писменият трудов договор гарантира в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

2023-04-21T11:24:18+00:0030/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня, че с раздвижването на пазара на труда и засиленото търсене на работна ръка за сезонна заетост се повишава рискът от злоупотреби с трудовите права. Сключването на писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, гарантира в най-пълна степен правата и на работещите, и на работодателите. Работниците трябва да знаят, че [...]

Главна инспекция по труда стартира засилени проверки в селското стопанство

2023-03-21T15:06:23+00:0017/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

Със започването на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция  „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Секторът ежегодно е сред акцентите в контролната дейност на Агенцията, защото е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд. През 2022 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 4039 [...]

Нови ставки за възнагражденията и социалните плащания в Германия

2023-03-21T15:11:19+00:0013/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

Консултантска мрежа „Справедлив труд“ публикува информация за новите ставки на възнагражденията и социалните плащания в Германия, които са в сила от 1 януари 2023 г. Минималното заплащане остава 12 евро бруто на час, но има изключения в някои колективни трудови договори. Максималното възнаграждение за работещите при трудова заетост, освободена от данъчно облагане и социалноосигурителни вноски, е [...]