РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Списък на одобрени кандидати

2021-09-03T10:18:50+00:0018/08/2021 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище гр. Пловдив, по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2021-08-14T16:37:35+00:0013/08/2021 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда"  Пловдив.

Инспекцията по труда изпраща допълнителни екипи за проверки в морските курорти

2021-08-14T16:54:13+00:0011/08/2021 |Дейност 10, Съобщения|

От началото на м. август 2021 г. командировани от други области на страната инспектори по труда подсилиха екипите на трите дирекции „Инспекция по труда“ – Бургас, Варна и Добрич, на територията на които има морски курорти. Целта е с активизирането на летния сезон да се обезпечи засиленият контрол в сезонните обекти, за да се гарантира в [...]

Случаят с българите в Швеция съдържа всички сигнали за измама при търсене на работа

2021-08-14T16:49:37+00:0011/08/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Ръководство за справедлива сезонна работа създаде Европейският орган по труда Разпространеният по БНТ на 10.08.2021 г. случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без подслон, работа и доходи, както е представен в медиите съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по труда многократно е обръщала внимание. Лицата, по техни данни, [...]

Обявя за подбор на свободно работно място

2021-08-14T16:34:00+00:0005/08/2021 |Дейност 10|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив, със седалище гр. Пловдив.

Българка си получи заплатата след съвместни действия на Инспекцията по труда и немски партньори

2021-08-14T16:56:50+00:0004/08/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Историята е част от видео за ефекта от трансграничния проект „Еврокомандироване“ Българка, заминала на гурбет в Германия, получи неизплатени възнаграждения благодарение на съвместните действия на Българската инспекция по труда и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA). Историята е част от видео, чиято цел е да популяризира ползите от осъщественото сътрудничество между двете организации в [...]

И обявите за работа могат да крият риск за трафик с цел сексуална експлоатация

2021-06-29T13:50:01+00:0029/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Предвид факта, че началото на трафика с цел сексуална експлоатация може да бъде и съблазнителна обява за работа, Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“. Тя се организира от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) с финансовата подкрепа на Европейската мултидисциплинарна платформа за [...]

Десетки в Монтана и Враца получиха информация за правата си като мобилни работници

2021-06-29T13:40:44+00:0024/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

За по-ниско заплащане от минималното при работа в чужбина споделиха част от посетителите на информационните дни, организирани от Инспекцията по труда във Враца и Монтана. Често задавани въпроси от тях бяха свързани и с преноса на осигурителни права. Освен от инспектори по труда, желаещите да повишат информираността си за своите трудови и осигурителни права, както и [...]

Брошура информира командированите работници в Германия за правата им

2021-06-21T11:39:06+00:0017/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Информацията е разработена по трансграничния проект „Еврокомандироване“, по който Инспекцията по труда е партньор Вие сте командировани в Германия? Работодателят Ви бави заплатата? Към кого да се обърнете за защита? Колко време имате да претендирате за възнаграждението си? Цялото или само минималното можете да поискате? В брошурата „НА ГУРБЕТ: Моите права като командирован работник в Германия” [...]

България и Франция планират съвместни проверки за защита на българските сезонни работници

2021-06-21T11:44:05+00:0015/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Инспекцията по труда е основен партньор на Агенцията по заетостта в кампанията на Европейския орган по труда „Права през всички сезони“ Инспекциите по труда на България и Франция планират извършване на съвместни/съгласувани проверки като част от общоевропейската кампания „Права през всички сезони“. Проверките са предвидени за м. септември. В рамките на тях ще се осъществи контрол [...]