РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Нови ставки за възнагражденията и социалните плащания в Германия

Консултантска мрежа „Справедлив труд“ публикува информация за новите ставки на възнагражденията и социалните плащания в Германия, които са в сила от 1 януари 2023 г.

Минималното заплащане остава 12 евро бруто на час, но има изключения в някои колективни трудови договори. Максималното възнаграждение за работещите при трудова заетост, освободена от данъчно облагане и социалноосигурителни вноски, е 520 евро, а работното време е ограничено до 10 часа на седмица.

От началото на годината има промяна и в социалните плащания като детски надбавки, социални помощи и др.

Контактите на лица, които предоставят безплатни консултации на български език за условията на труд в Германия, са посочени в приложената информация.

На адрес www.arbeitundleben.de/spravedliv-trud е публикувана полезна информация на български език за центровете на Консултантска мрежа „Справедлив труд“.

Нови ставки в Германия

2023-03-21T15:11:19+00:0013/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|