РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Стартираха обученията по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

2017-09-15T12:36:07+00:0014/09/2017 |Дейност 6, Съобщения|

Обученията, предвидени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, с които се цели повишаване на капацитета на служителите на Агенцията в иновативни сфери на инспекционната дейност, стартираха в края на месец август. Обученията са предвидени по дейност 6 на проекта. До средата на м. януари 2018 г. трябва да бъдат организирани 15 четиридневни обучения с [...]