РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Работодателите отново търсят непълнолетни за работа

2021-06-11T07:55:04+00:0011/06/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда издава разрешенията за наемане на лица под 18 г. до два дни вместо за седем Работодатели отново активизираха търсенето на непълнолетни за работа, което традиционно е един от сигналите за раздвижване на пазара на труда. Това става ясно от данните за издадените от ИА „Главна инспекция по труда“ разрешения за първите пет месеца [...]

Инспекцията по труда активизира контрола в селското стопанство

2021-06-11T07:52:15+00:0007/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Инспекцията по труда активизира от началото на юни контрола в селското стопанство. За целта е направен анализ на отглежданите култури на територията на отделните области. На база сезонността им регионалните дирекции „Инспекция по труда“ планират периода, в който да реализират масирани проверки на територията на дадена област. Основен акцент при проверките традиционно е законосъобразното възникване на [...]

Инспекцията по труда се включва в кампанията „Работа в БГ туризма“ на Агенцията по заетостта

2021-06-11T07:50:02+00:0004/06/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда се включва в националната информационна кампания на Агенцията по заетостта „Работа в БГ туризма“ с експерти, които ще информират работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Трудовоправните консултации ще бъдат предоставяни на срещите, организирани в областните градове в рамките на кампанията. Подробна информация за информационните дни е публикувана на [...]

Договорените писмено условия гарантират в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

2021-06-11T07:39:27+00:0017/05/2021 |Съобщения|

По повод активизирането на търсенето на работна сила ИА „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че несигурността на пазара на труда, предизвикана от продължаващата епидемична обстановка, повишава риска от злоупотреби с трудовите права. Правата и на работещите, и на работодателите се гарантират в най-пълна степен само ако са договорени писмено в трудов договор, регистриран в Националната [...]

Предвиждайте кризите, призовава Международната организация на труда

2021-04-28T08:56:15+00:0028/04/2021 |Съобщения|

Инвестициите в устойчиви системи за превенция са акцентът на Световния ден по безопасност и здраве при работа “Предвиждайте, подготвяйте се и реагирайте на кризата – инвестирайте в устойчиви системи по безопасност и здраве при работа (БЗР)”. Това е мотото на Световния ден по БЗР през 2021 г. Темата е избрана в отговор на пандемичната обстановка, предизвикана [...]

Инспекцията по труда ще контролира чрез въпросници за самоконтрол

2021-04-28T08:48:24+00:0027/04/2021 |Дейност 3, Съобщения|

Над 60% от работодателите, при които иновативният метод е тестван, твърдят, че са предприели мерки да подобрят условията на труд Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки. За целта [...]

Масирани проверки на строителните обекти в морските курорти започва Инспекцията по труда

2021-04-28T08:57:00+00:0020/04/2021 |Съобщения|

Очакваната забрана за строително-монтажните работи скъсява сроковете за изпълнение, което риск за нарушаване на трудовото законодателство Главна инспекция по труда започва масирани проверки на строителните обекти в морските курортни градове предвид очакваното традиционно спиране на строително-монтажните работи преди старта на летния сезон, което засилва риска от нарушения на трудовото законодателство. Кратките срокове на изпълнение предполагат наемане на [...]

Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство

2021-04-16T13:06:51+00:0013/04/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда засилва допълнително контрола в сектор “Селско стопанство“ предвид затоплянето на времето и активизирането на дейностите в него. За целта ще бъдат увеличени екипите, проверяващи в сектора, с инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното наемане на работна сила. Секторът е един от най-рисковите по отношение използването [...]

КОВИД-19 пандемията засилва риска от измами при търсенето на работа в чужбина

2021-04-05T12:52:49+00:0002/04/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747 за консултации и съдействие на българи, работещи в чужбина Предвид активизирането на дейностите в селското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, строителството и др., които са свързани със засилване на трудовата мобилност, Инспекцията по труда напомня за рисковете при търсене на работа извън страната. В условията на предизвиканата [...]

Инспекцията по труда провери отново близо 700 строителни обекта

2021-03-28T15:19:19+00:0015/03/2021 |Съобщения|

Констатира се, че работодателите изпълняват дадените предписания за отстраняване на нарушенията През периода януари-февруари 2021 г. инспектори по труда извършиха повторни посещения на всичките 680 строителни обекта, които бяха проверени през м. декември 2020 г. във връзка с разпореждане на Върховната административна прокуратура. Целта на последващия контрол беше да се установи дали са изпълнени дадените задължителни [...]