РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Брошура помага на мобилните работници да установят дали са застрашени от измама

2021-09-23T12:11:15+00:0021/09/2021 |Съобщения|

Ръководството за справедлива сезонна работа е разработено от Европейския орган по труда в рамките на Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons Кратка анкета, която е част от „Ръководство за справедлива сезонна работа″, помага на търсещите заетост, както и на тези, които вече работят в чужбина, да оценят дали има риск да попаднат в измамна схема. Брошурата, която [...]

Безопасност и здраве за сезонни работници по време на Ковид-19

2021-09-15T13:13:30+00:0014/09/2021 |Дейност 9, Съобщения|

Европейският орган по труда препоръчва полезни източници с информация за работодателите Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons Интернет адреси с практическа информация за работодателите как да осигурят справедливи и безопасни работни места в условията на Ковид-19 са събрали от Европейския орган по труда (ЕОТ) в сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве (EU-OSHA). Публикуваните [...]

Инспекцията по труда изпраща допълнителни екипи за проверки в морските курорти

2021-08-14T16:54:13+00:0011/08/2021 |Дейност 10, Съобщения|

От началото на м. август 2021 г. командировани от други области на страната инспектори по труда подсилиха екипите на трите дирекции „Инспекция по труда“ – Бургас, Варна и Добрич, на територията на които има морски курорти. Целта е с активизирането на летния сезон да се обезпечи засиленият контрол в сезонните обекти, за да се гарантира в [...]

Случаят с българите в Швеция съдържа всички сигнали за измама при търсене на работа

2021-08-14T16:49:37+00:0011/08/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Ръководство за справедлива сезонна работа създаде Европейският орган по труда Разпространеният по БНТ на 10.08.2021 г. случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без подслон, работа и доходи, както е представен в медиите съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по труда многократно е обръщала внимание. Лицата, по техни данни, [...]

Българка си получи заплатата след съвместни действия на Инспекцията по труда и немски партньори

2021-08-14T16:56:50+00:0004/08/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Историята е част от видео за ефекта от трансграничния проект „Еврокомандироване“ Българка, заминала на гурбет в Германия, получи неизплатени възнаграждения благодарение на съвместните действия на Българската инспекция по труда и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA). Историята е част от видео, чиято цел е да популяризира ползите от осъщественото сътрудничество между двете организации в [...]

За две седмици Инспекцията по труда провери 191 строителни обекти в София

2021-08-02T11:31:29+00:0016/07/2021 |Дейност 9, Съобщения|

Всеки четвърти работник на строеж не използва осигурените му лични предпазни средства В периода 28.06. – 09.07.2021 г. контролните органи на Инспекцията по труда осъществиха масови проверки в строителството в София. Извършени бяха 300 бр. проверки на фирми, ангажирани със строително-монтажните работи на 191 бр. обекти. По време на кампанията екипите на двете столични дирекции „Инспекция [...]

Инспекцията по труда възстанови обема на контролната дейност на нивата от преди пандемията

2021-07-09T14:18:41+00:0008/07/2021 |Дейност 9, Съобщения|

Констатираните за полугодието на 2021 г. нарушения на трудовото законодателство са 97 355 броя С извършените 20 634 бр. проверки за първото полугодие на 2021 г. Инспекцията по труда е увеличила с ¼ броя на проверките спрямо същия период на 2020 г., когато за два месеца действаше извънредното положение за превенция на разпространението на КОВИД-19. Данните [...]

И обявите за работа могат да крият риск за трафик с цел сексуална експлоатация

2021-06-29T13:50:01+00:0029/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Предвид факта, че началото на трафика с цел сексуална експлоатация може да бъде и съблазнителна обява за работа, Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“. Тя се организира от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) с финансовата подкрепа на Европейската мултидисциплинарна платформа за [...]

Десетки в Монтана и Враца получиха информация за правата си като мобилни работници

2021-06-29T13:40:44+00:0024/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

За по-ниско заплащане от минималното при работа в чужбина споделиха част от посетителите на информационните дни, организирани от Инспекцията по труда във Враца и Монтана. Често задавани въпроси от тях бяха свързани и с преноса на осигурителни права. Освен от инспектори по труда, желаещите да повишат информираността си за своите трудови и осигурителни права, както и [...]

Брошура информира командированите работници в Германия за правата им

2021-06-21T11:39:06+00:0017/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Информацията е разработена по трансграничния проект „Еврокомандироване“, по който Инспекцията по труда е партньор Вие сте командировани в Германия? Работодателят Ви бави заплатата? Към кого да се обърнете за защита? Колко време имате да претендирате за възнаграждението си? Цялото или само минималното можете да поискате? В брошурата „НА ГУРБЕТ: Моите права като командирован работник в Германия” [...]