РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

При над 10% от проверките в рискови сектори се установяват работещи без трудови договори

2022-08-24T08:38:53+00:0022/08/2022 |Дейност 10, Съобщения|

Данните са в резултат на специална инспекционна кампания за превенция на недеклариран труд При 1133 бр. проверки в питейни заведения и ресторанти, приключени през месеците юни и юли 2022 г. от контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са установени 150 лица без сключени трудови договори. Данните показват, че при 13% от [...]

Над 70% от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетните смущения

2022-08-24T08:11:32+00:0015/07/2022 |Дейност 9, Съобщения|

Положителна тенденция в превенцията на най-честата причина за заболявания в резултат на работата установи Инспекцията по труда По-голямата част от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Това показват резултатите от приключилата инспекционна кампания на Инспекцията по труда в секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“. Тя беше част от общоевропейската кампания на Комитета [...]

Инспекцията по труда разширява контрола по морските курорти

2022-08-24T08:16:34+00:0007/07/2022 |Дейност 10, Съобщения|

Агенцията е партньор на НАП в кампанията „Не затваряй бъдещето си в плик“ От началото на м. юли 2022 г., предвид активизирането на летния туристически сезон, контролът в обектите със сезонен характер по Черноморието е основен приоритет за дирекциите „Инспекция по труда“ Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места. Акцент [...]

Инспекциите по труда на България и Белгия с общи действия в борбата със социалния дъмпинг в транспорта

2022-08-24T08:23:23+00:0023/06/2022 |Дейност 10, Съобщения|

По искане на белгийските разследващи власти екипи на инспекциите по труда на двете държави, подпомогнати от други институции, извършиха проверки у нас на фирмите, изпратили в Белгия 35-те български шофьори, които по Великден бяха свалени от камионите си. Проверките бяха координирани от Европейския орган по труда (ЕОТ). Случаят е обект на разследване поради съмнения за използване [...]

България е една от най-активните страни в съвместните инициативи между държавите членки, отбеляза Козмин Боянджиу

2022-08-24T08:21:26+00:0020/06/2022 |Съобщения|

20.06.2022 г. Изпълнителният директор на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу е на посещение в България по покана на ръководството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Днес, 20.06.2022 г., той проведе работна срещна с Елена Аврамова – изпълнителен директор на Агенцията. На нея бяха обсъдени резултатите от досегашните съвместни действия с участието [...]

Инспектори по труда на България и Норвегия извършиха съвместни проверки у нас

2022-08-24T08:18:33+00:0016/06/2022 |Дейност 10, Съобщения|

Разговорите с работниците при проверките на място впечатлиха гостите Съвместни проверки на инспектори по труда на България и Норвегия с акцент върху спазването на разпоредбите, касаещи декларирането на труда, бяха извършени у нас по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“. Проверени бяха  оранжерия, кравеферма, розопроизводители и строителни обекти, на два от които бяха установени да работят [...]

Инспекцията по труда съдейства на Пътна полиция в общоевропейска инспекционна кампания

2022-08-24T08:06:44+00:0013/06/2022 |Дейност 10, Съобщения|

Контролните органи на Агенцията ще следят за спазване на трудовото законодателство при извършването на превози Екипи на Инспекцията по труда в цялата страна ще съдействат на Пътна полиция в засилените проверки на товарни автомобили и автобуси, които ще бъдат извършени в периода 13.06. – 19.06.2022 г.  в рамките на съвместни инициативи на Европейската мрежа за службите [...]

Инспекцията по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство

2022-05-20T11:47:29+00:0019/05/2022 |Дейност 10, Съобщения|

В помощ на земеделските стопани е създадено видео с насоки за спазване на трудовото законодателство Със затоплянето на времето и свързаното с това активизиране на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва проверките в селското стопанство, с акцент върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. За първите четири месеца на 2022 г. [...]

При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права

2022-05-20T11:55:36+00:0016/05/2022 |Дейност 10, Съобщения|

Инспекцията по труда създаде брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от използване на недеклариран труд. Сключването на писмен трудов [...]

Силни системи за безопасност и здраве в условията на КОВИД-19 отчете Международната организация на труда

2022-05-20T11:58:25+00:0027/04/2022 |Дейност 9, Съобщения|

Пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР), отбелязват от Международната организация на труда (МОТ). Според експертите ѝ това е в резултат на общите усилия на правителства, работодатели, работници, участници в общественото здравеопазване и всички страни на национално ниво и ниво предприятие, които са от важно значение за [...]