РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

ИА ГИТ разработи модел за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол

2017-07-28T12:20:13+00:0028/07/2017 |Дейност 2, Съобщения|

Директори и началник-отдели се запознаха с алгоритъма, по който ще се класифицират предприятията според нивото на риск в тях Модел за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол, методика за класифицирането им според него, както и за  планиране на контролната дейност, базирана на резултатите от тази оценка, бяха представени пред служители на ръководни постове – [...]