РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Безопасност и здраве за сезонни работници по време на Ковид-19

2021-09-15T13:13:30+00:0014/09/2021 |Дейност 9, Съобщения|

Европейският орган по труда препоръчва полезни източници с информация за работодателите Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons Интернет адреси с практическа информация за работодателите как да осигурят справедливи и безопасни работни места в условията на Ковид-19 са събрали от Европейския орган по труда (ЕОТ) в сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве (EU-OSHA). Публикуваните [...]

За две седмици Инспекцията по труда провери 191 строителни обекти в София

2021-08-02T11:31:29+00:0016/07/2021 |Дейност 9, Съобщения|

Всеки четвърти работник на строеж не използва осигурените му лични предпазни средства В периода 28.06. – 09.07.2021 г. контролните органи на Инспекцията по труда осъществиха масови проверки в строителството в София. Извършени бяха 300 бр. проверки на фирми, ангажирани със строително-монтажните работи на 191 бр. обекти. По време на кампанията екипите на двете столични дирекции „Инспекция [...]

Инспекцията по труда възстанови обема на контролната дейност на нивата от преди пандемията

2021-07-09T14:18:41+00:0008/07/2021 |Дейност 9, Съобщения|

Констатираните за полугодието на 2021 г. нарушения на трудовото законодателство са 97 355 броя С извършените 20 634 бр. проверки за първото полугодие на 2021 г. Инспекцията по труда е увеличила с ¼ броя на проверките спрямо същия период на 2020 г., когато за два месеца действаше извънредното положение за превенция на разпространението на КОВИД-19. Данните [...]

Списък на одобрени кандидати

2021-04-05T12:41:37+00:0031/03/2021 |Дейност 9|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2021-03-28T15:16:27+00:0026/03/2021 |Дейност 9|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ може да видите тук:

Обява за подбор на свободно работно място

2021-03-28T15:11:42+00:0023/03/2021 |Дейност 9|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“, с място на работа Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна [...]

Списък на одобрени кандидати

2021-01-04T11:44:22+00:0030/12/2020 |Дейност 9|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" София, със седалище София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ можете да видите тук.

Изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова пред в. Монитор

2021-01-04T11:47:28+00:0029/12/2020 |Дейност 9, Публикации|

Шефката на ГИТ: "В огромната си част трудовите инциденти са напълно предотвратими".

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2021-01-04T11:33:56+00:0029/12/2020 |Дейност 9|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда София" със седалище гр. София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ може да видите тук:

Обява за подбор на свободно работно място

2020-12-18T16:52:30+00:0017/12/2020 |Дейност 9|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" София, със [...]