РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Ръководство за превенция на рисковете при работа при високи температури публикува Европейска агенция

2023-07-24T07:22:15+00:0004/07/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Практическо ръководство, което дава насоки как се управляват рисковете, свързани с работата при топлина, е публикувано на сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР). В него се информира какво трябва да се направи, ако работникът има топлинно заболяване. Обръща се внимание, че най-сериозното от заболяванията, причинени от високи температури, е топлинният удар, който изисква [...]

Нов филм за Напо обръща внимание на знаците за безопасност на работното място

2023-06-25T16:30:19+00:0016/05/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Видеото акцентира върху правилата за опазване на живота и здравето на работещите Нова, актуализирана, версия на първия филм от поредицата с анимационния герой Напо, който показва на достъпен език основните правила за превенция на рисковете на работното място, публикува Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Във видеото акцентът е поставен върху „най-добрите знаци“, [...]

Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността

2023-06-25T16:28:06+00:0005/05/2023 |Дейност 9, Съобщения|

На мероприятие в подкрепа на кампанията „Здравословни работни места“ Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността. Полученият приз обединява мнението и на работодатели, и на синдикати за важността на дейността на Инспекцията по труда за гарантиране на здравето и безопасността при работа. Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда [...]

Над 95 000 нарушения по безопасността на труда е установила Инспекцията по труда през 2023 г.

2023-06-25T16:25:48+00:0028/04/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда „Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда“ е мотото на Международната организация на труда (МОТ) по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2023 г. Той се отбелязва на 28 април със серия [...]

Главна инспекция по труда провери строителни обекти с изкопни дейности

2023-03-21T15:22:36+00:0018/01/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Проверки на строителни обекти в цялата страна, на които се извършват изкопни дейности, извършиха контролните органи на Главна инспекция по труда в периода 30.11.2022 г. – 15.12.2022 г. Повод за организираната национална инспекционна кампания бяха няколко трудови инцидента при работа в неукрепени изкопи и необезопасени шахти при изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на [...]

Нов видеоклип с Напо показва как да предотвратим риска от излагане на канцерогени по време на работа

2023-04-21T10:58:37+00:0006/12/2022 |Дейност 9, Съобщения|

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) публикува на своя сайт нов видео клип с любимия герой Напо. Темата е „Напо …..в скритите убийци“. Според ЕА-БЗР голяма част от работниците в ЕС са потенциално изложени на „генерирани по време на работа канцерогени“ и по-специално на изпарения от изгорели газове като емисии от дизелови двигатели, [...]

Ново оборудване и организационни мерки внедряват работодателите срещу мускулно-скелетните смущения

2022-10-06T12:45:07+00:0028/09/2022 |Дейност 9, Съобщения|

Тенденция към модернизация на работното оборудване и въвеждането в експлоатация на нови и по-безопасни машини и производствени линии, които свеждат ръчната работа с тежести до минимум чрез използване на транспортни колички, мотокари и др., беше отчетена по време на инспекционната кампания на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), насочена към превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС). [...]

Всеки втори работещ младеж страда от мускулно-скелетните смущения

2022-10-06T12:38:55+00:0021/09/2022 |Дейност 9, Съобщения|

За превенция още в училище апелират от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа 45% от работниците под 25 години страдат от едно или повече мускулно-скелетни смущения (МСС). Около 1/3 е делът на младежите на пазара на труда, които се оплакват от болки в гърба, а всеки четвърти от тях изпитва мускулни болки в долната [...]

Над 70% от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетните смущения

2022-08-24T08:11:32+00:0015/07/2022 |Дейност 9, Съобщения|

Положителна тенденция в превенцията на най-честата причина за заболявания в резултат на работата установи Инспекцията по труда По-голямата част от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Това показват резултатите от приключилата инспекционна кампания на Инспекцията по труда в секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“. Тя беше част от общоевропейската кампания на Комитета [...]

Силни системи за безопасност и здраве в условията на КОВИД-19 отчете Международната организация на труда

2022-05-20T11:58:25+00:0027/04/2022 |Дейност 9, Съобщения|

Пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР), отбелязват от Международната организация на труда (МОТ). Според експертите ѝ това е в резултат на общите усилия на правителства, работодатели, работници, участници в общественото здравеопазване и всички страни на национално ниво и ниво предприятие, които са от важно значение за [...]