РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Списък на одобрени кандидати

2021-04-05T12:41:37+00:0031/03/2021 |Дейност 9|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2021-03-28T15:16:27+00:0026/03/2021 |Дейност 9|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ може да видите тук:

Обява за подбор на свободно работно място

2021-03-28T15:11:42+00:0023/03/2021 |Дейност 9|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“, с място на работа Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна [...]

Списък на одобрени кандидати

2021-01-04T11:44:22+00:0030/12/2020 |Дейност 9|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" София, със седалище София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ можете да видите тук.

Изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова пред в. Монитор

2021-01-04T11:47:28+00:0029/12/2020 |Дейност 9, Публикации|

Шефката на ГИТ: "В огромната си част трудовите инциденти са напълно предотвратими".

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2021-01-04T11:33:56+00:0029/12/2020 |Дейност 9|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда София" със седалище гр. София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ може да видите тук:

Обява за подбор на свободно работно място

2020-12-18T16:52:30+00:0017/12/2020 |Дейност 9|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" София, със [...]

Повече от 13% от всички проверки на Инспекцията по труда са в сектор „Строителство“

2020-12-17T07:48:05+00:0007/12/2020 |Дейност 9, Съобщения|

По разпореждане на Прокуратурата през месец декември контролът на строителните обекти е допълнително завишен Главна инспекция по труда насочи през декември допълнителен инспекторски ресурс за контрол в строителството в изпълнение на разпореждане на Върховната административна прокуратура. Секторът традиционно подлежи на целогодишен засилен контрол поради установения през годините висок риск на строителните обекти както по отношение безопасността [...]

Списък на одобрени кандидати

2020-12-02T09:41:12+00:0027/11/2020 |Дейност 9|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" София, със седалище София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2020-12-02T09:38:48+00:0024/11/2020 |Дейност 9|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда София" със седалище гр. София по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ може да видите тук: