РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда се включва в кампанията на НАП срещу „заплатата в плик“

ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) се включва в традиционната кампания на Националната агенцията за приходите (НАП) за превенция на недекларирания труд в морските курорти. Освен за работа без трудов договор, съвместните екипи ще следят и дали работещите се осигуряват върху реалната си заплата или получават част от възнаграждението си в плик.

От Инспекцията по труда напомнят на работниците и служителите, че писменият трудов договор, регистриран в НАП, защитава в най-пълна степен трудовите и осигурителните им права. В случай че те бъдат осигурявани върху по-нисък от реалния доход и върху по-малко часове от реалнополаганите, те биха получавали по-ниски обезщетения в периодите, когато останат без доходи. Има риск и изобщо да нямат право на обезщетение, а в бъдеще и на пенсия, заради недостигащ осигурителен стаж.

Работниците могат да пресметнат загубите си с помощта на калкулатора на сайта: www.zaplatavplik.bg, като въведат заплатата, на която се осигуряват и тази, която реално получават. Чрез персонален идентификационен код на НАП могат да проверяват дали трудовият им договор е регистриран, както и върху какъв доход се осигуряват.

ИА ГИТ вече стартира и своя кампания за превенция на недекларирания труд във всичките му форми в сезонни обекти, които са идентифицирани като високорискови по отношение на използването му. https://www.gli.government.bg/bg/node/12585

Повече информация за рисковете при работа без трудов договор или при фиктивни условия е публикувана в сайта на Агенцията е публикувана в сайта на Агенцията  https://www.gli.government.bg/bg/node/12424 В същата информация можете да разберете и как да проверите дали има риск да работите недекларирано чрез специалния софтуер, създаден по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021.

2023-07-24T07:38:50+00:0017/07/2023 |Дейност 10, Съобщения|