РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Списък на одобрени кандидати

2023-03-21T14:42:08+00:0013/03/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2023-03-21T15:03:02+00:0010/03/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Ямбол.

Обява за подбор на свободно работно място

2023-03-21T15:00:38+00:0002/03/2023 |Дейност 10|

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Ямбол със седалище гр. Ямбол.

Списък на одобрени кандидати

2023-03-21T14:52:36+00:0024/02/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Пазарджик по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" можете да видите тук.

Списък на одобрени кандидати

2023-03-21T14:44:21+00:0023/02/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Враца по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2023-04-21T09:24:42+00:0023/02/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Пазарджик.

Списък на одобрени кандидати

2023-03-21T14:49:32+00:0022/02/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Смолян по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2023-04-21T09:18:29+00:0022/02/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Враца.

Списък на одобрени кандидати

2023-03-21T14:54:13+00:0021/02/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Монтана по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2023-04-21T09:22:03+00:0020/02/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Монтана.