РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда активизира контрола в селското стопанство

2021-06-11T07:52:15+00:0007/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Инспекцията по труда активизира от началото на юни контрола в селското стопанство. За целта е направен анализ на отглежданите култури на територията на отделните области. На база сезонността им регионалните дирекции „Инспекция по труда“ планират периода, в който да реализират масирани проверки на територията на дадена област. Основен акцент при проверките традиционно е законосъобразното възникване на [...]

Без трудов договор работниците не трябва да се допускат до работните им места

2021-03-02T13:20:56+00:0002/03/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Инспекцията по труда засилва контрола в ресторантьорството и хотелиерството Отварянето на заведенията от 01.03.2021 г. активизира наемането на работна ръка, която собствениците на заведения бяха принудени да редуцират по време  на спирането на дейността. Фактът, че епидемичната обстановка все още не е отменена създава  несигурност в работата на заведенията, което повишава риска от използване на недекларирана [...]

И тютюнопроизводителите имат право да наемат с еднодневни договори

2021-01-25T10:57:37+00:0022/01/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Образци на договори за 296 000 човекодни са заявени през 2020 г. От началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. От страна на Инспекцията по труда своевременно [...]

Списък на одобрени кандидати

2021-09-03T10:22:44+00:0019/11/2020 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище гр. Търговище по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2020-12-02T09:30:57+00:0018/11/2020 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда"  Търговище.

Обява за подбор на свободно работно място

2020-11-09T12:43:07+00:0004/11/2020 |Дейност 10|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Търговище, със седалище гр. Търговище.

Образци на договори за над 290 000 дни за работа в селското стопанство са заявени в Инспекцията по труда

2020-11-09T14:10:22+00:0030/10/2020 |Дейност 10, Съобщения|

В края на октомври изтича срокът за използване на договорите за повече от един ден За над 290 000 човекодни са заявените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа от началото на годината до момента. Данните са от системата за онлайн предоставяне на образците на Главна инспекция по труда. Над 219 300 бр. от [...]

Инспекцията по труда информира над 2000 ученици за трудовите и осигурителните им права

2021-01-13T07:52:47+00:0006/10/2020 |Дейност 10, Съобщения|

Онлайн срещите с бъдещите работещи бяха част от Европейската кампания за деклариран труд Защо само декларираният труд те защитава? Кой следи за правата на работещите в България? На колко години и как се започва работа у нас и защо непълнолетните работници трябва да получават поне минималната работна заплата, въпреки че работният им ден е 7 часа? [...]

Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции

2020-09-29T13:27:20+00:0025/09/2020 |Дейност 10, Съобщения|

Кампанията „Заплата в плик“ е изсветлила 33 млн. лв. от възнаграждения Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показват данните от анкета, попълена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше [...]

За ден 220 инспектори по труда провериха над 330 работодатели за работници без договор

2020-09-24T12:37:36+00:0024/09/2020 |Дейност 10, Съобщения|

Масираните проверки на фирми, използвали повече от веднъж работа на черно, са част от Европейската кампания за деклариран труд Целият наличен състав с контролни правомощия на Инспекцията по труда беше ангажиран в понеделник, 21 септември 2020 г., в екшън ден за извършване на проверки на работодатели, при които в последните три години са установявани случаи на [...]