РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Контакти2016-12-24T16:03:26+00:00

АДРЕС
ИА „Главна инспекция по труда“
София 1000
бул. „Дондуков“ № 3

ПРЕСЦЕНТЪР
Дина Христова
телефон: 02/988 51 72
e-mail: dina.hristova@gli.government.bg

ДЕЛОВОДСТВО
телефон: 02/8101 748
телефон: 02/8101 753
e-mail: delovodstvo@gli.government.bg