Информационен ден за представяне на проекта

Представяне на проекта пред бизнеса