РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Информиране и публичност2017-08-28T07:33:17+00:00

Съобщения

Публикации

Презентации

Засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд планира ИА ГИТ и през 2019 г.

04/02/2019 |

Продължава кампанията за управление на опасните вещества на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа Засилен контрол на строителните обекти, в селското стопанство, в хотелиерството и ресторантьорството, в обекти с рискови производства и дейности [...]

Система ще определя рисковия потенциал на 4 групи предприятия

11/12/2018 |

От нивото на риск зависи през какъв период инспекторите по труда ще проверяват обектите на контрол Предприятията в България ще бъдат разделени на четири основни групи при оценката на техния рисков потенциал според изготвената окончателна [...]

ИА ГИТ се включва в кампанията на НАП за контрол на строителните обекти

23/10/2018 |

ИА „Главна инспекция по труда“ се включва в кампанията на Националната агенция за приходите за спазване на данъчното и осигурителното законодателство. Двете институции ще координират действията си, включително чрез извършване на съвместни проверки, с цел [...]

ИА ГИТ представя добри практики за дейността на Комитетите и Групите по условия на труд

12/10/2018 |

Брошурата и диплянката „Активни заедно за по-добри условия на труд“ са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ ИА „Главна инспекция по труда“ издаде брошура и диплянка „Активни заедно за по-добри условия на [...]

Как да бъдем „Активни заедно за по-добри условия на труд“?

09/10/2018 |

Брошура и диплянка "Активни заедно за по-добри условия на труд" са разработени по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Материалите са създадени по Дейност 4 на [...]

ИА ГИТ публикува въпросник за самооценка за познаването на опасните вещества

27/09/2018 |

Всеки може да провери дали разпознава за какви рискове предупреждават пиктограмите на етикетите  Чрез въпросник, публикуван на сайта на ИА „Главна инспекция по труда“,  всеки работещ с опасни вещества може да провери доколко е запознат [...]

Семинар „Представяне на процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятия пред социални партньори и други заинтересовани лица“

26/07/2018 |

последно актуализиранa на 26.07.2018 В периода 23-24 юли 2018 г. представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ и членовете на Клубовете на специалиста по БЗР – гр. Пловдив и гр. София взеха [...]

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори – Фермер.бг

04/02/2017 |

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори Публикувано на: 03.02.2017 9:00 Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, [...]

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

02/02/2017 |

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на Агенцията Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал,  разработена иновативна методика на [...]

Правят регистър на рисковите обекти – BurgasNews

05/09/2016 |

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните [...]

Регистър ще подреди предприятията според рисковия им потенциал – InvestorBG

10/08/2016 |

Така проверките по спазването на трудовото законодателство ще се насочват към най-рисковите предприятия   Главна инспекция по труда (ГИТ) ще създаде база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал. Това ще [...]

Представяне на проекта на форум на КНСБ, посветен на леката промишленост