РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Информиране и публичност 2017-08-28T07:33:17+00:00

Съобщения

Публикации

Презентации

Обява за подбор на три работни места

26/01/2018 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА ТРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване [...]

Обява за подбор на свободно работно място

17/01/2018 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на [...]

Списък на одобрени кандидати

15/01/2018 |

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Видин по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни [...]

Списък на допуснати до събеседване кандидати

12/01/2018 |

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Видин по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни [...]

Софтуерът за регистриране на еднодневни трудови договори е актуализиран с новия размер на осигурителните вноски

11/01/2018 |

С 15 000  повече са реално използваните договори за един ден през 2017 г. спрямо 2016 г.  Във връзка с промените в размера на осигурителните вноски, ИА ГИТ информира, че е актуализиран калкулаторът на системата за [...]

Списък на одобрени кандидати

05/01/2018 |

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Правно обслужване на инспекционната дейност" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и [...]

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори – Фермер.бг

04/02/2017 |

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори Публикувано на: 03.02.2017 9:00 Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, [...]

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

02/02/2017 |

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на Агенцията Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал,  разработена иновативна методика на [...]

Правят регистър на рисковите обекти – BurgasNews

05/09/2016 |

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните [...]

Регистър ще подреди предприятията според рисковия им потенциал – InvestorBG

10/08/2016 |

Така проверките по спазването на трудовото законодателство ще се насочват към най-рисковите предприятия   Главна инспекция по труда (ГИТ) ще създаде база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал. Това ще [...]

Представяне на проекта на форум на КНСБ, посветен на леката промишленост