РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Информиране и публичност2017-08-28T07:33:17+00:00

Съобщения

Публикации

Презентации

Как да бъдем „Активни заедно за по-добри условия на труд“?

09/10/2018 |

Брошура и диплянка "Активни заедно за по-добри условия на труд" са разработени по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Материалите са създадени по Дейност 4 на [...]

ИА ГИТ актуализира инструментите за онлайн оценка на риска

10/08/2018 |

Помощник-инспектори, наети по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, демонстрират пред работодатели функционалностите на инструментите  Служители на ИА „Главна инспекция по труда“ актуализираха над 30 инструмента за онлайн оценка на риска, разработени в подкрепа [...]

Промяна на срока за изпълнение

20/06/2018 |

Срокът на проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ" е удължен до 31.12.2020 г. по силата на Допълнително споразумение №1 към договор № BG05M9OP001-3.004-0001-C01, сключен между МТСП - чрез Управляващия орган на ОП РЧР, и [...]

Земеделските стопани вече могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа

31/05/2018 |

За петте месеца на 2018 г. ИА ГИТ е предоставила над 50% повече образци на договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа спрямо същия период на 2017 г.   Земеделските стопани могат да заявяват онлайн еднодневни договори [...]

Директорът на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа гостува на ИА ГИТ

23/03/2018 |

Директорът на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) Криста Седлачек отдели време от натоварената си програма, за да посети Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тя посети София като гост на конференцията [...]

Обява за подбор на три работни места

26/01/2018 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА ТРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване [...]

Семинар „Представяне на процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятия пред социални партньори и други заинтересовани лица“

26/07/2018 |

последно актуализиранa на 26.07.2018 В периода 23-24 юли 2018 г. представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ и членовете на Клубовете на специалиста по БЗР – гр. Пловдив и гр. София взеха [...]

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори – Фермер.бг

04/02/2017 |

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори Публикувано на: 03.02.2017 9:00 Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, [...]

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

02/02/2017 |

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на Агенцията Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал,  разработена иновативна методика на [...]

Правят регистър на рисковите обекти – BurgasNews

05/09/2016 |

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните [...]

Регистър ще подреди предприятията според рисковия им потенциал – InvestorBG

10/08/2016 |

Така проверките по спазването на трудовото законодателство ще се насочват към най-рисковите предприятия   Главна инспекция по труда (ГИТ) ще създаде база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал. Това ще [...]

Представяне на проекта на форум на КНСБ, посветен на леката промишленост