РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Информиране и публичност 2017-01-25T08:18:13+00:00

Съобщения

Публикации

Презентации

Представяне на дейности по проекта по БНР

20/07/2017 |

На 20.07.2017 г. в предаването "Преди всички" на БНР беше дискутиран проблемът с безопасността на труда и възможностите за превенция на трудовите инциденти. В контекста на разговора Дина Христова отбеляза, че в голямата си част [...]

Техниката за обезпечаване на дейностите по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ вече е осигурена

04/07/2017 |

Цялата техника, необходима за обезпечаване на дейностите по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ вече е доставена в Агенцията и инсталирана. Закупени и инсталирани са и лицензите, които имат за цел да се гарантира [...]

Протокол от решение за назначаване

30/06/2017 |

ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЕ на комисия за назначаване на помощник-инспектор, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Бургас, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на [...]

Протокол от решение за назначаване

30/06/2017 |

ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЕ на комисия за назначаване на помощник-инспектор, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Бургас, дейност  "Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа" по проект "Оптимизация [...]

Списък на допуснати до събеседване кандидати

22/06/2017 |

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас: 22.06.2017 Списък допуснати Бургас ОЙРА [...]

Обява за подбор на свободно работно място

15/06/2017 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията [...]

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори – Фермер.бг

04/02/2017 |

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори Публикувано на: 03.02.2017 9:00 Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, [...]

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

02/02/2017 |

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на Агенцията Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал,  разработена иновативна методика на [...]

Правят регистър на рисковите обекти – BurgasNews

05/09/2016 |

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните [...]

Регистър ще подреди предприятията според рисковия им потенциал – InvestorBG

10/08/2016 |

Така проверките по спазването на трудовото законодателство ще се насочват към най-рисковите предприятия   Главна инспекция по труда (ГИТ) ще създаде база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал. Това ще [...]