РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 4 2017-02-01T13:05:49+00:00

Дейност 4: Разработване на процедура за активизиране на комитети и групи по условия на труд (КУТ/ГУТ) в предприятията

Материали

Съобщения