РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Начало2021-11-12T08:25:11+00:00

Добре дошли на сайта на проект  „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Тук ще откриете продуктите и информационните материали, разработени по проекта.

Ако сте работодатели, те ще Ви помогнат да прилагате по-лесно и ефективно трудовото законодателство и така да подобрите условията на труд за Вашите работници и служители. А това ще доведе до по-редки срещи с инспекторите по труда.

Ако сте инспектори, ще получите възможност да се обучавате по-лесно, по-често и по-качествено. Ще имате достъп до добри практики не само у нас, а и в чужбина. Ще бъдете подготвени за новите предизвикателства пред контролната дейност, свързани с динамиката на пазара на труда. Ще разполагате с безценни помагала, за да проверявате по-бързо и по-ефективно.

Продуктите, разработени по проекта, са ценни и за работниците и служителите, които също ще могат да получат информация за трудовото законодателство. Това ще им помогне да познават по-добре своите права, както и какво ще загубят, ако се правят с компромиси с тях.

Финансиране

Начална дата на изпълнение

16.06.2016 г.

Крайна дата на изпълнение

30.06.2023 г.

Общ бюджет

9 730 000 лева

85%

8 270 500 лева

Съфинансиране от ЕС
чрез Европейския социален фонд

15%

1 459 500 лева

Национално
съфинансиране