РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

About Дина Христова

This author has not yet filled in any details.
So far Дина Христова has created 239 blog entries.

Работодателите отново търсят непълнолетни за работа

2021-06-11T07:55:04+00:0011/06/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда издава разрешенията за наемане на лица под 18 г. до два дни вместо за седем Работодатели отново активизираха търсенето на непълнолетни за работа, което традиционно е един от сигналите за раздвижване на пазара на труда. Това става ясно от данните за издадените от ИА „Главна инспекция по труда“ разрешения за първите пет месеца [...]

Инспекцията по труда активизира контрола в селското стопанство

2021-06-11T07:52:15+00:0007/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|

Инспекцията по труда активизира от началото на юни контрола в селското стопанство. За целта е направен анализ на отглежданите култури на територията на отделните области. На база сезонността им регионалните дирекции „Инспекция по труда“ планират периода, в който да реализират масирани проверки на територията на дадена област. Основен акцент при проверките традиционно е законосъобразното възникване на [...]

Инспекцията по труда се включва в кампанията „Работа в БГ туризма“ на Агенцията по заетостта

2021-06-11T07:50:02+00:0004/06/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда се включва в националната информационна кампания на Агенцията по заетостта „Работа в БГ туризма“ с експерти, които ще информират работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Трудовоправните консултации ще бъдат предоставяни на срещите, организирани в областните градове в рамките на кампанията. Подробна информация за информационните дни е публикувана на [...]

Договорените писмено условия гарантират в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

2021-06-11T07:39:27+00:0017/05/2021 |Съобщения|

По повод активизирането на търсенето на работна сила ИА „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че несигурността на пазара на труда, предизвикана от продължаващата епидемична обстановка, повишава риска от злоупотреби с трудовите права. Правата и на работещите, и на работодателите се гарантират в най-пълна степен само ако са договорени писмено в трудов договор, регистриран в Националната [...]

Предвиждайте кризите, призовава Международната организация на труда

2021-04-28T08:56:15+00:0028/04/2021 |Съобщения|

Инвестициите в устойчиви системи за превенция са акцентът на Световния ден по безопасност и здраве при работа “Предвиждайте, подготвяйте се и реагирайте на кризата – инвестирайте в устойчиви системи по безопасност и здраве при работа (БЗР)”. Това е мотото на Световния ден по БЗР през 2021 г. Темата е избрана в отговор на пандемичната обстановка, предизвикана [...]

Инспекцията по труда ще контролира чрез въпросници за самоконтрол

2021-04-28T08:48:24+00:0027/04/2021 |Дейност 3, Съобщения|

Над 60% от работодателите, при които иновативният метод е тестван, твърдят, че са предприели мерки да подобрят условията на труд Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки. За целта [...]

Масирани проверки на строителните обекти в морските курорти започва Инспекцията по труда

2021-04-28T08:57:00+00:0020/04/2021 |Съобщения|

Очакваната забрана за строително-монтажните работи скъсява сроковете за изпълнение, което риск за нарушаване на трудовото законодателство Главна инспекция по труда започва масирани проверки на строителните обекти в морските курортни градове предвид очакваното традиционно спиране на строително-монтажните работи преди старта на летния сезон, което засилва риска от нарушения на трудовото законодателство. Кратките срокове на изпълнение предполагат наемане на [...]

Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство

2021-04-16T13:06:51+00:0013/04/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда засилва допълнително контрола в сектор “Селско стопанство“ предвид затоплянето на времето и активизирането на дейностите в него. За целта ще бъдат увеличени екипите, проверяващи в сектора, с инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното наемане на работна сила. Секторът е един от най-рисковите по отношение използването [...]

КОВИД-19 пандемията засилва риска от измами при търсенето на работа в чужбина

2021-04-05T12:52:49+00:0002/04/2021 |Съобщения|

Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747 за консултации и съдействие на българи, работещи в чужбина Предвид активизирането на дейностите в селското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, строителството и др., които са свързани със засилване на трудовата мобилност, Инспекцията по труда напомня за рисковете при търсене на работа извън страната. В условията на предизвиканата [...]

Списък на одобрени кандидати

2021-04-05T12:41:37+00:0031/03/2021 |Дейност 9|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник-инспектор" в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ можете да видите тук.