РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Дейност 10: Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията.

Материали

Съобщения

Достъп до софтуера за регистриране на трудови договори по чл. 114а

01/02/2017 |

Здравейте! Ако сте земеделски стопани с право да наемате работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, можете да регистрирате еднодневни трудови договори с наетите лица и онлайн, благодарение на създадения по проект "Опитимизация и иновации в [...]