РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 10 2017-07-11T12:21:06+00:00

Дейност 10: Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията

Дейността включва: Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Наемане на до 30 помощник-инспектори по трудови правоотношения, които да следят прилагането на законодателството, свързано с чл. 114а от Кодекса на труда и да работят с изготвения софтуер.

Очакван ефект: Създадена и внедрена електронна система за регистриране на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Полза за работодателите: Земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула и им се налага да наемат много работници за кратко време – за кампаниите по обработка на насажденията и прибиране на реколтата,  ще могат да регистрират еднодневни трудови договори по всяко време – в извънработното за администрацията и в почивни дни. Софтуерът позволява и автоматично генериране на данните на лица, които вече са работили за даден работодател и информацията за тях е вкарана в системата. Това ще улесни администрирането на процеса по сключване на договорите. Има и калкулатор, който автоматично изчислява каква сума трябва да бъде внесена авансово за социални и здравни осигуровки за определен брой договори.

Материали

Ръководство за външни потребители за онлайн регистрация на еднодневни трудови договори: Ръководство за Потребителя

Съобщения

Протокол от решение за назначаване

30/06/2017 |

ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЕ на комисия за назначаване на помощник-инспектор, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Бургас, дейност  "Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа" по проект "Оптимизация [...]

Списък на допуснати до събеседване кандидати

22/06/2017 |

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" – Бургас: 22.06.2017 Списък допуснати Бургас ОЙРА [...]

Обява за подбор на свободно работно място

15/06/2017 |

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  "Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна [...]

Земеделските стопани могат да заявят достъп за онлайн регистрация на еднодневните договори

22/05/2017 |

Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, консултират ползвателите на системата Земеделските стопани, които все още нямат потребителско име и парола за достъп до системата за онлайн регистрация на трудовите договори по [...]

На вниманието на земеделските стопани!

16/03/2017 |

В отговор на серия запитвания относно периода на използване на заявените от земеделските стопани еднодневни трудови договори, ИА ГИТ информира, че от 15.03.2017 г. софтуерът за администрирането им генерира образци, които могат да бъдат използвани [...]

Достъп до софтуера за регистриране на трудови договори по чл. 114а

01/02/2017 |

Здравейте! Ако сте земеделски стопани с право да наемате работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, можете да регистрирате еднодневни трудови договори с наетите лица и онлайн, благодарение на създадения по проект "Опитимизация и иновации в [...]