РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 92017-07-11T12:11:23+00:00

Дейност 9: Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство.

Дейността включва: разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според него (системата ще посочи алгоритъм, по който се определя рисковият потенциал на конкретния обект на контрол чрез обработка на данните за всеки един от определените критерии за оценка, определен период на актуализация на отделните критерии, ще създаде процедура за планиране, като се отчита рисковият потенциал.); пилотно внедряване на системата в най-малко две инспекции за корекции при необходимост; изработване на софтуер за управление на базата данни и групирането на предприятията според техния рисков потенциал.; обучения на инспекторите за прилагане на критериите за оценка на риска и на системата за планиране според рисковия потенциал.

Очакван ефект: Ще има информация за най-рисковите предприятия, което ще даде възможност контролната дейност на Инспекцията да се насочва основно към тях и да се планира периодиката на контрола според оценката на рисковия потенциал.

Полза за работодателите: Коректните работодатели, за които, благодарение на внедрени критерии за оценка на рисковия потенциал и въвеждането на иновативни форми за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол, се установи, че спазват законодателството могат за дълъг период от време да не бъдат включвани в планираната дейност на Инспекцията. Чрез въпросниците за самоконтрол те ще могат сами да определят пропуските си и съответно да ги отстранят.

Материали

Съобщения

Над 70% от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетните смущения

15/07/2022 |

Положителна тенденция в превенцията на най-честата причина за заболявания в резултат на работата установи Инспекцията по труда По-голямата част от работодателите в България оценяват риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Това показват резултатите от приключилата инспекционна [...]

Силни системи за безопасност и здраве в условията на КОВИД-19 отчете Международната организация на труда

27/04/2022 |

Пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР), отбелязват от Международната организация на труда (МОТ). Според експертите ѝ това е в резултат на общите усилия на правителства, [...]

Инспекционна кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения стартира Инспекцията по труда

15/03/2022 |

В периода 15.03.2022 – 31.05.2022 г. Главна инспекция по труда ще проведе национална кампания, свързана с превенцията на мускулно-скелетните смущения на работното място. Тя е част от общоевропейската кампания на Комитета на старшите инспектори по [...]

Инспекцията по труда планира кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения

25/10/2021 |

В поредица от видеоклипове анимационният герой Напо показва рисковете от  натоварването в работата и как да се минимизират ИА „Главна инспекция по труда“ се включва в общоевропейската кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС) на [...]

Условията на труд на над един милион работещи са обхванати от контрола на Инспекцията по труда

11/10/2021 |

Наполовина е намаляла сумата на забавените заплати спрямо деветте месеца на 2020 г. Контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 30 761 бр. проверки за деветте месеца на 2021 г. в 25 920 предприятия. Обхванати [...]

Безопасност и здраве за сезонни работници по време на Ковид-19

14/09/2021 |

Европейският орган по труда препоръчва полезни източници с информация за работодателите Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons Интернет адреси с практическа информация за работодателите как да осигурят справедливи и безопасни работни места в условията [...]