РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 92017-07-11T12:11:23+00:00

Дейност 9: Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство.

Дейността включва: разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според него (системата ще посочи алгоритъм, по който се определя рисковият потенциал на конкретния обект на контрол чрез обработка на данните за всеки един от определените критерии за оценка, определен период на актуализация на отделните критерии, ще създаде процедура за планиране, като се отчита рисковият потенциал.); пилотно внедряване на системата в най-малко две инспекции за корекции при необходимост; изработване на софтуер за управление на базата данни и групирането на предприятията според техния рисков потенциал.; обучения на инспекторите за прилагане на критериите за оценка на риска и на системата за планиране според рисковия потенциал.

Очакван ефект: Ще има информация за най-рисковите предприятия, което ще даде възможност контролната дейност на Инспекцията да се насочва основно към тях и да се планира периодиката на контрола според оценката на рисковия потенциал.

Полза за работодателите: Коректните работодатели, за които, благодарение на внедрени критерии за оценка на рисковия потенциал и въвеждането на иновативни форми за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол, се установи, че спазват законодателството могат за дълъг период от време да не бъдат включвани в планираната дейност на Инспекцията. Чрез въпросниците за самоконтрол те ще могат сами да определят пропуските си и съответно да ги отстранят.

Материали

Съобщения

Ръководство за превенция на рисковете при работа при високи температури публикува Европейска агенция

04/07/2023 |

Практическо ръководство, което дава насоки как се управляват рисковете, свързани с работата при топлина, е публикувано на сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР). В него се информира какво трябва да се направи, [...]

Нов филм за Напо обръща внимание на знаците за безопасност на работното място

16/05/2023 |

Видеото акцентира върху правилата за опазване на живота и здравето на работещите Нова, актуализирана, версия на първия филм от поредицата с анимационния герой Напо, който показва на достъпен език основните правила за превенция на рисковете [...]

Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността

05/05/2023 |

На мероприятие в подкрепа на кампанията „Здравословни работни места“ Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността. Полученият приз обединява мнението и на работодатели, и на синдикати за важността [...]

Над 95 000 нарушения по безопасността на труда е установила Инспекцията по труда през 2023 г.

28/04/2023 |

Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда „Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда“ е мотото на Международната организация на труда [...]

Главна инспекция по труда провери строителни обекти с изкопни дейности

18/01/2023 |

Проверки на строителни обекти в цялата страна, на които се извършват изкопни дейности, извършиха контролните органи на Главна инспекция по труда в периода 30.11.2022 г. – 15.12.2022 г. Повод за организираната национална инспекционна кампания бяха [...]

Нов видеоклип с Напо показва как да предотвратим риска от излагане на канцерогени по време на работа

06/12/2022 |

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) публикува на своя сайт нов видео клип с любимия герой Напо. Темата е „Напо …..в скритите убийци“. Според ЕА-БЗР голяма част от работниците в ЕС са [...]