Дейност 5: Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията, вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ

Материали

Съобщения