РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Нов филм за Напо обръща внимание на знаците за безопасност на работното място

Видеото акцентира върху правилата за опазване на живота и здравето на работещите

Нова, актуализирана, версия на първия филм от поредицата с анимационния герой Напо, който показва на достъпен език основните правила за превенция на рисковете на работното място, публикува Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Във видеото акцентът е поставен върху „най-добрите знаци“, които предпазват от инциденти и пазят живота и здравето на работещите.

Краткият филм задава въпроси като: Защо е важно да се идентифицира значението на знаците чрез тяхната форма и цвят? Кои технически и организационни пречки могат да попречат на тяхната ефективност? Какво може да се случи, ако те не се спазват? Чрез видеото работниците и служителите могат да се подготвят да реагират правилно при опасност, забрана, задължение, извънредна ситуация или пожар на работното място. То е достъпно на интернет адрес https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-best-signs-story-remastered-2023

Оригиналът „Напо в… Разказ за най-добрите знаци“ е публикуван през 1998 г., като предоставя основно въведение в знаците и символите за безопасност на работното място. Това е полезно ръководство за новите служители и ценна възможност за опресняване на знанията на по-опитните работници.

„Напо е основен поддръжник на безопасността и здравето като основно право при работа и той е тук, за да гарантира, че това е реалност за всеки работник“, представят героя от EU-OSHA. Всеки може да отбележи неговата 25-годишнина, като посети уебсайта и откриете още завладяващи филми с героя.  https://www.napofilm.net/en/napos-films/films?films=all

 

2023-06-25T16:30:19+00:0016/05/2023 |Дейност 9, Съобщения|