РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Нов филм за Напо обръща внимание на знаците за безопасност на работното място

2023-06-25T16:30:19+00:0016/05/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Видеото акцентира върху правилата за опазване на живота и здравето на работещите Нова, актуализирана, версия на първия филм от поредицата с анимационния герой Напо, който показва на достъпен език основните правила за превенция на рисковете на работното място, публикува Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Във видеото акцентът е поставен върху „най-добрите знаци“, [...]

Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността

2023-06-25T16:28:06+00:0005/05/2023 |Дейност 9, Съобщения|

На мероприятие в подкрепа на кампанията „Здравословни работни места“ Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността. Полученият приз обединява мнението и на работодатели, и на синдикати за важността на дейността на Инспекцията по труда за гарантиране на здравето и безопасността при работа. Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда [...]

Над 95 000 нарушения по безопасността на труда е установила Инспекцията по труда през 2023 г.

2023-06-25T16:25:48+00:0028/04/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда „Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда“ е мотото на Международната организация на труда (МОТ) по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2023 г. Той се отбелязва на 28 април със серия [...]

Инспекцията по труда напомня рисковете при търсене на работа в чужбина

2023-04-21T11:18:30+00:0005/04/2023 |Дейност 10, Съобщения|

По повод активизирането на търсенето на работници за сезонна заетост в чужбина Инспекцията по труда припомня сигналите за вероятна измама при наемането им. Независимо от начина на изпращане, устроените на работа лица следва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в приемащата държава (в която ще се полага трудът). Във всеки случай законодателството предвижда [...]

Писменият трудов договор гарантира в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

2023-04-21T11:24:18+00:0030/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня, че с раздвижването на пазара на труда и засиленото търсене на работна ръка за сезонна заетост се повишава рискът от злоупотреби с трудовите права. Сключването на писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, гарантира в най-пълна степен правата и на работещите, и на работодателите. Работниците трябва да знаят, че [...]

Главна инспекция по труда стартира засилени проверки в селското стопанство

2023-03-21T15:06:23+00:0017/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

Със започването на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция  „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Секторът ежегодно е сред акцентите в контролната дейност на Агенцията, защото е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд. През 2022 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 4039 [...]

Нови ставки за възнагражденията и социалните плащания в Германия

2023-03-21T15:11:19+00:0013/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

Консултантска мрежа „Справедлив труд“ публикува информация за новите ставки на възнагражденията и социалните плащания в Германия, които са в сила от 1 януари 2023 г. Минималното заплащане остава 12 евро бруто на час, но има изключения в някои колективни трудови договори. Максималното възнаграждение за работещите при трудова заетост, освободена от данъчно облагане и социалноосигурителни вноски, е [...]

Почти половината от всички проверки на Главна инспекция по труда са насочени към недекларирания труд

2023-03-21T15:14:42+00:0009/02/2023 |Дейност 10, Съобщения|

През 2022 г. инспекторите по труда са извършили 19 390 бр. по специалната мярка в плана на ИА ГИТ за превенция на недекларираната заетост. Това са близо половината от всички 42 396 бр. проверки, показват оперативните данни за контролната дейност. Установените при проверките по мярката нарушения, свързани с трудовите правоотношения, са 49 030 бр. Предвид факта, че борбата с [...]

Инспекторите по труда са установили над 190 000 бр. нарушения през 2022 г.

2023-03-21T15:17:43+00:0001/02/2023 |Съобщения|

През 2022 г. контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 42 396 бр. проверки в 34 988 бр. предприятия с над 1.5 млн. заети лица в тях. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 191 200. Нарушенията по здравословните и безопасни условия на труд са 96 402 бр., а пo осъществяване на [...]

Превенцията на недекларирания труд е във фокуса на дейността на ИА ГИТ и през 2023 г.

2023-04-21T11:29:38+00:0024/01/2023 |Съобщения|

Борбата с недекларирания труд във всичките му проявления - като работно време, заплащане на труда и възникване на трудовото правоотношение,  остава акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2023 г., видно от мерките, предвидени в Плана за дейността на Агенцията. През годината ще продължи засиленият контрол на работодатели, при които през предходните години [...]