РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

About Дина Христова

This author has not yet filled in any details.
So far Дина Христова has created 363 blog entries.

Нов филм за Напо обръща внимание на знаците за безопасност на работното място

2023-06-25T16:30:19+00:0016/05/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Видеото акцентира върху правилата за опазване на живота и здравето на работещите Нова, актуализирана, версия на първия филм от поредицата с анимационния герой Напо, който показва на достъпен език основните правила за превенция на рисковете на работното място, публикува Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Във видеото акцентът е поставен върху „най-добрите знаци“, [...]

Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността

2023-06-25T16:28:06+00:0005/05/2023 |Дейност 9, Съобщения|

На мероприятие в подкрепа на кампанията „Здравословни работни места“ Главна инспекция по труда получи награда за приноса ѝ в сферата на здравето и безопасността. Полученият приз обединява мнението и на работодатели, и на синдикати за важността на дейността на Инспекцията по труда за гарантиране на здравето и безопасността при работа. Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда [...]

Над 95 000 нарушения по безопасността на труда е установила Инспекцията по труда през 2023 г.

2023-06-25T16:25:48+00:0028/04/2023 |Дейност 9, Съобщения|

Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда „Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда“ е мотото на Международната организация на труда (МОТ) по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа за 2023 г. Той се отбелязва на 28 април със серия [...]

Инспекцията по труда напомня рисковете при търсене на работа в чужбина

2023-04-21T11:18:30+00:0005/04/2023 |Дейност 10, Съобщения|

По повод активизирането на търсенето на работници за сезонна заетост в чужбина Инспекцията по труда припомня сигналите за вероятна измама при наемането им. Независимо от начина на изпращане, устроените на работа лица следва да бъдат уведомени писмено за минималните условия на труд в приемащата държава (в която ще се полага трудът). Във всеки случай законодателството предвижда [...]

Писменият трудов договор гарантира в най-пълна степен правата на работещите и на работодателите

2023-04-21T11:24:18+00:0030/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня, че с раздвижването на пазара на труда и засиленото търсене на работна ръка за сезонна заетост се повишава рискът от злоупотреби с трудовите права. Сключването на писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, гарантира в най-пълна степен правата и на работещите, и на работодателите. Работниците трябва да знаят, че [...]

Главна инспекция по труда стартира засилени проверки в селското стопанство

2023-03-21T15:06:23+00:0017/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

Със започването на активния селскостопански сезон Изпълнителна агенция  „Главна инспекцията по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Секторът ежегодно е сред акцентите в контролната дейност на Агенцията, защото е идентифициран като рисков по отношение използването на различни форми на недеклариран труд. През 2022 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 4039 [...]

Нови ставки за възнагражденията и социалните плащания в Германия

2023-03-21T15:11:19+00:0013/03/2023 |Дейност 10, Съобщения|

Консултантска мрежа „Справедлив труд“ публикува информация за новите ставки на възнагражденията и социалните плащания в Германия, които са в сила от 1 януари 2023 г. Минималното заплащане остава 12 евро бруто на час, но има изключения в някои колективни трудови договори. Максималното възнаграждение за работещите при трудова заетост, освободена от данъчно облагане и социалноосигурителни вноски, е [...]

Списък на одобрени кандидати

2023-03-21T14:42:08+00:0013/03/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ямбол по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" можете да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2023-03-21T15:03:02+00:0010/03/2023 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Ямбол.

Обява за подбор на свободно работно място

2023-03-21T15:00:38+00:0002/03/2023 |Дейност 10|

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Ямбол със седалище гр. Ямбол.