РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Румяна Михайлова пред в. Монитор

Шефката на ГИТ: „В огромната си част трудовите инциденти са напълно предотвратими“.