РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Информиране и публичност2020-09-25T11:09:49+00:00

Съобщения

Публикации

Презентации

Инспекцията по труда ще контролира чрез въпросници за самоконтрол

27/04/2021 |

Над 60% от работодателите, при които иновативният метод е тестван, твърдят, че са предприели мерки да подобрят условията на труд Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява [...]

Масирани проверки на строителните обекти в морските курорти започва Инспекцията по труда

20/04/2021 |

Очакваната забрана за строително-монтажните работи скъсява сроковете за изпълнение, което риск за нарушаване на трудовото законодателство Главна инспекция по труда започва масирани проверки на строителните обекти в морските курортни градове предвид очакваното традиционно спиране на [...]

Инспекцията по труда засилва контрола в селското стопанство

13/04/2021 |

Инспекцията по труда засилва допълнително контрола в сектор “Селско стопанство“ предвид затоплянето на времето и активизирането на дейностите в него. За целта ще бъдат увеличени екипите, проверяващи в сектора, с инспектори по труда, осъществяващи контрол [...]

КОВИД-19 пандемията засилва риска от измами при търсенето на работа в чужбина

02/04/2021 |

Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747 за консултации и съдействие на българи, работещи в чужбина Предвид активизирането на дейностите в селското стопанство, ресторантьорството и хотелиерството, строителството и др., които са свързани [...]

Инспекцията по труда провери отново близо 700 строителни обекта

15/03/2021 |

Констатира се, че работодателите изпълняват дадените предписания за отстраняване на нарушенията През периода януари-февруари 2021 г. инспектори по труда извършиха повторни посещения на всичките 680 строителни обекта, които бяха проверени през м. декември 2020 г. [...]

Семинар „Представяне на процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятия пред социални партньори и други заинтересовани лица“

26/07/2018 |

последно актуализиранa на 26.07.2018 В периода 23-24 юли 2018 г. представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ и членовете на Клубовете на специалиста по БЗР – гр. Пловдив и гр. София взеха [...]

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори – Фермер.бг

04/02/2017 |

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори Публикувано на: 03.02.2017 9:00 Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, [...]

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

02/02/2017 |

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на Агенцията Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал,  разработена иновативна методика на [...]

Правят регистър на рисковите обекти – BurgasNews

05/09/2016 |

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните [...]

Регистър ще подреди предприятията според рисковия им потенциал – InvestorBG

10/08/2016 |

Така проверките по спазването на трудовото законодателство ще се насочват към най-рисковите предприятия   Главна инспекция по труда (ГИТ) ще създаде база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал. Това ще [...]