РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Информиране и публичност2023-07-24T14:09:22+00:00

Съобщения

Публикации

Презентации

Българската инспекция по труда партнира на европейска институция в първо по рода си обучение

26/06/2023 |

Шестдесет новоназначени инспектори по труда преминаха първото си обучение в държавната администрация със съдействието на Европейския орган по труда (ЕОТ). То беше и първото по рода си обучение на инспектори от национална администрация, чието финансиране [...]

Представители на Главна инспекция по труда и на немските митници извършиха съвместни проверки за защита на български работници в Германия

13/06/2023 |

Инспектори по труда на България и представители на немските митници ZOLL от Дирекцията за финансов контрол на недекларирания труд осъществиха съвместни и съгласувани проверки по конкретен случай, касаещ правата на български работници. Повод за проверките, [...]

В условията на кризи трудовата експлоатация на деца се увеличава

12/06/2023 |

На 12 юни, в Световния ден срещу детския труд, Международната организация на труда (МОТ) ежегодно акцентира върху проблемите, свързани с трудовата експлоатация на децата. МОТ отбелязва деня от 2002 г. досега, като отчита, че за [...]

Главна инспекция по труда активизира контролните си дейности в селското стопанство

08/06/2023 |

С активизирането на земеделския сезон Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) традиционно засилва контрола в селското стопанство. Акцент при проверките ще бъде законосъобразното възникване на трудовите правоотношения. За първите пет месеца на 2023 [...]

Инспекторите по труда извършиха 990 проверки в рамките на европейска кампания в строителството

30/05/2023 |

Инспекторите по труда извършиха в края на месец април 2023 г. общо 990 проверки на строителни обекти на територията на цялата страна. Кампанията беше част от Европейската седмица на действието, организирана от Европейския орган по [...]

Семинар „Представяне на процедура за активизиране на КУТ/ГУТ в предприятия пред социални партньори и други заинтересовани лица“

26/07/2018 |

последно актуализиранa на 26.07.2018 В периода 23-24 юли 2018 г. представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ и членовете на Клубовете на специалиста по БЗР – гр. Пловдив и гр. София взеха [...]

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори – Фермер.бг

04/02/2017 |

Земеделските стопани вече могат да заверяват онлайн еднодневни договори Публикувано на: 03.02.2017 9:00 Земеделските стопани вече могат да ползват програмния продукт, който позволява образците на еднодневни трудови договори да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, [...]

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

02/02/2017 |

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на Агенцията Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал,  разработена иновативна методика на [...]

Правят регистър на рисковите обекти – BurgasNews

05/09/2016 |

Създаване на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработена иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведена система за онлайн обучение на служителите са част от очакваните [...]