РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Стартираха обученията по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Обученията, предвидени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, с които се цели повишаване на капацитета на служителите на Агенцията в иновативни сфери на инспекционната дейност, стартираха в края на месец август. Обученията са предвидени по дейност 6 на проекта.

До средата на м. януари 2018 г. трябва да бъдат организирани 15 четиридневни обучения с групи от по 20 служители на Инспекцията средно, които ще бъдат обучени по нововъзникващи въпроси на инспекционната дейност.

Очакваният ефект от обученията е контролните органи на Инспекцията да придобият знания и умения, които са предпоставка за осъществяване на ефективен контрол минимизиране на негативния ефект от нововъзникващи или малкопознати рискове на работните места.

2017-09-15T12:36:07+00:0014/09/2017 |Дейност 6, Съобщения|