РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Обява за подбор на свободно работно място

2020-01-27T16:03:12+00:0027/01/2020 |Дейност 10|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Велико Търново, със седалище гр. Велико Търново.

Списък на одобрени кандидати

2019-06-25T08:31:36+00:0024/06/2019 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" Перник, със седалище гр. Перник, по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2019-06-18T10:42:29+00:0017/06/2019 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Перник.

Обява за подбор на свободно работно място

2019-06-03T14:40:37+00:0022/05/2019 |Дейност 10|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Перник, със седалище гр. Перник.

Списък на одобрени кандидати

2019-01-17T11:07:20+00:0004/01/2019 |Дейност 10|

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" Плевен, със седалище гр. Плевен, по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията" може да видите тук.

Допуснати до събеседване кандидати

2019-01-17T11:02:16+00:0003/01/2019 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Плевен.

Обява за подбор на свободно работно място

2019-01-17T10:57:13+00:0021/12/2018 |Дейност 10|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността “помощник-инспектор’‘ към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“, по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  „Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа“, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Плевен.

Допуснати до събеседване кандидати

2019-01-17T10:19:39+00:0004/12/2018 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Перник. (Не са се явили кандидати.)

Обява за подбор на свободно работно място

2018-11-29T14:45:58+00:0026/11/2018 |Дейност 10|

ОБЯВЯ ЗА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”,  дейност  "Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа", с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Перник.

Списък на допуснати до събеседване кандидати

2018-09-18T07:24:57+00:0017/09/2018 |Дейност 10|

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Бургас.