РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Протокол от решение за назначаване

ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЕ на комисия за назначаване на помощник-инспектор, с място на работа Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ – провеждане на информационни кампании „от врата до врата“ по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“: 30.06.2017 OIRA Burgas

2020-09-24T19:11:04+00:0030/06/2017 |Дейност 9|