РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инж. Румяна Михайлова представи проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ на бизнес форум

Дейността на ИА „Главна инспекция по труда“ в контекста на партньорството й с бизнеса беше акцентът на презентацията на инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Агенцията, представена на конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд“. На форума, организиран от Индустриален клъстер „Средногорие“, инж. Михайлова обърна специално внимание на дейностите по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, които носят преки ползи за българския бизнес. Проектът се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Ефектът от създаването на система за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол и групирането им според степента на риска за бизнеса ще бъде възможността някои предприятия да не бъдат проверявани с години. А въвеждането на иновативни и гъвкави форми на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол ще позволят на работодателите да разберат доколко изпълняват законодателството, както и да получат информация за нормативната уредба и добри практики за прилагането й“, обясни инж. Михайлова.

Пред аудиторията тя представи и приключилите проекти по изминалия програмен период на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като акцентира върху тяхната устойчивост чрез създадените продукти, които и в момента са на разположение на бизнеса – интерактивни инструменти за оценка на риска, кодекси за добри практики, внедрена информационна система, създаване на банка от кадри чрез обучение на асистенти на инспекторите.

GLI_partner_1

2017-01-25T09:18:07+00:0024/12/2016 |Съобщения|