РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Регистър ще подреди предприятията според рисковия им потенциал – InvestorBG

Така проверките по спазването на трудовото законодателство ще се насочват към най-рисковите предприятия

 

Главна инспекция по труда (ГИТ) ще създаде база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал. Това ще стане по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, съобщиха от пресцентъра на агенцията.Инспекцията по труда е бенефициент по проекта, който е с бюджет от 7,1 млн. лв., осигурен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е със срок 16 юни 2016 г. – 31 декември 2018 г.

Със създаването на новата база данни контролната дейност на Инспекцията ще може да бъде насочвана към най-рисковите предприятия по отношение на спазването на трудовото законодателство. В същото време коректните работодатели няма да се срещат с инспекторите по труда за определен период от време.
По проекта ще бъде разработена и иновативна методика за инспектиране – чрез въпросници за самоконтрол. Предвижда се разработването на минимум 100 въпросника, които ще позволят на работодателите да преценят доколко спазват трудовото законодателство и сами да коригират пропуските си.

Планира се пилотното въвеждане на методиката в поне 200 предприятия в страната.

По проекта са планирани и обучения на най-малко 300 служители на агенцията по нови и нововъзникващи рискове на пазара на труда в резултат от трудовата мобилност, въвеждането на нанотехнологиите и др.

Препратка към публикацията в InvestorBG

2017-01-16T08:02:22+00:0010/08/2016 |Публикации|