РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”
Дейност 102021-04-14T09:56:23+00:00

Дейност 10: Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията

Дейността включва: Създаване и внедряване чрез надграждане на информационен продукт за електронно регистриране на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Наемане на до 30 помощник-инспектори по трудови правоотношения, които да следят прилагането на законодателството, свързано с чл. 114а от Кодекса на труда и да работят с изготвения софтуер.

Очакван ефект: Създадена и внедрена електронна система за регистриране на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Полза за работодателите: Земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула и им се налага да наемат много работници за кратко време – за кампаниите по обработка на насажденията и прибиране на реколтата,  ще могат да регистрират еднодневни трудови договори по всяко време – в извънработното за администрацията и в почивни дни. Софтуерът позволява и автоматично генериране на данните на лица, които вече са работили за даден работодател и информацията за тях е вкарана в системата. Това ще улесни администрирането на процеса по сключване на договорите. Има и калкулатор, който автоматично изчислява каква сума трябва да бъде внесена авансово за социални и здравни осигуровки за определен брой договори.

Материали

Ръководство за външни потребители за създаване на образци на трудови договори по чл. 114а от КТ – Ръководство за Потребителя.pdf

Съобщения

Образци на договори за над 290 000 дни за работа в селското стопанство са заявени в Инспекцията по труда

30/10/2020 |

В края на октомври изтича срокът за използване на договорите за повече от един ден За над 290 000 човекодни са заявените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа от началото на годината [...]

Инспекцията по труда информира над 2000 ученици за трудовите и осигурителните им права

06/10/2020 |

Онлайн срещите с бъдещите работещи бяха част от Европейската кампания за деклариран труд Защо само декларираният труд те защитава? Кой следи за правата на работещите в България? На колко години и как се започва работа [...]

Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции

25/09/2020 |

Кампанията „Заплата в плик“ е изсветлила 33 млн. лв. от възнаграждения Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и [...]

За ден 220 инспектори по труда провериха над 330 работодатели за работници без договор

24/09/2020 |

Масираните проверки на фирми, използвали повече от веднъж работа на черно, са част от Европейската кампания за деклариран труд Целият наличен състав с контролни правомощия на Инспекцията по труда беше ангажиран в понеделник, 21 септември [...]

Списък на одобрени кандидати

16/09/2020 |

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността "Помощник - инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" Видин, със седалище гр. е, по дейност "Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост [...]

Списък на допуснати до събеседване кандидати

15/09/2020 |

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" Видин.