РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

И обявите за работа могат да крият риск за трафик с цел сексуална експлоатация

Предвид факта, че началото на трафика с цел сексуална експлоатация може да бъде и съблазнителна обява за работа, Инспекцията по труда се включва като партньор на кампанията „Не залагай съдбата си на карта“. Тя се организира от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) с финансовата подкрепа на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT).

За да се избегне рискът от попадане в трафик с цел сексуална или трудова експлоатация, лицата, търсещи работа зад граница – сезонна или постоянна,  не следва да се договарят само в Интернет или извън офиса на този, който обещава заетост. Условията винаги следва да бъдат договорени в писмена форма и в никакъв случай не  трябва да се предоставят личните документи на други лица.

Инспекцията по труда периодично публикува съвети за търсещите и предлагащите работа зад граница, за да се повиши тяхната информираност за правата и задълженията им. https://www.gli.government.bg/bg/node/11419

В сайта на Агенцията, в секцията „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“ е създадена и подрубрика „Информационна кампания „Права през всички сезони“  ИА ГИТ е партньор на кампанията, която се организира от Европейския орган по труда.

Полезни материали за българите, работещи в чужбина, се публикува и в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Работа на български граждани в чужбина“

Информация за кампанията на ГДБОП и НКБТХ „Не залагай съдбата си на карта“ е публикувана в сайта на Министерството на вътрешните работи. 

#BlindBetting

#Rights4AllSeasons

2021-06-29T13:50:01+00:0029/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|