РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

България и Франция планират съвместни проверки за защита на българските сезонни работници

Инспекцията по труда е основен партньор на Агенцията по заетостта в кампанията на Европейския орган по труда „Права през всички сезони“
Инспекциите по труда на България и Франция планират извършване на съвместни/съгласувани проверки като част от общоевропейската кампания „Права през всички сезони“. Проверките са предвидени за м. септември. В рамките на тях ще се осъществи контрол на френски работодатели, наели български сезонни работници, както и на фирми, свързани с изпращането им от България.

Кампанията стартира на 15 юни 2021 г. и ще продължи до края на м. октомври. ИА „Главна инспекция по труда“ е основен партньор на Агенцията по заетостта за провеждането ѝ  у нас. Целта е да се повиши информираността на търсещите работа, работещи и работодатели за правата и задълженията им при сезонна заетост, както и да се обърне внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от Европейския съюз.

Организатор е Европейския орган по труда, заедно с Европейската комисия, Европейската платформа за борба с недекларирания труд, мрежата на обществените служби за заетост в ЕС EURES, страните от Общността и социалните партньори. Публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rights4AllSeasons.

Стартът на кампанията съвпада с периода на масово наемане на трансгранични сезонни работници. ИА ГИТ напомня отново на търсещите работа лица да бъдат особено внимателни при търсени на работа в чужбина. Предвид пандемията от КОВИД-19 желаещите да работят в чужбина трябва да бъдат наясно с условията за влизане в приемащата държава като част от противоепидемичните мерки. Такава информация се публикува постоянно на сайта на Министерството на външните работи на Р България.

Сигнал за възможна измама е, ако при уговаряне на заминаването и наемането работодателят отказва лична среща с работника или такава се провежда извън офиса. От търсещото работа лице не трябва да се искат такси и други плащания, свързани с уреждането на работата. Документите, под които се подписват търсещите работа лица, трябва да бъдат на разбираем за тях език. Всяко задържане на личните документи на лицата е предупреждение, че те могат да попаднат в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация. За да е сигурен работникът, че всичко е изрядно с фирмата, която го изпраща, той може сам да провери дали тя има регистрация в Агенцията по заетостта като фирма посредник или предприятия, които осигуряват временна работа. За целта той може да направи справка на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/intermediaries/, списъците са публично достъпни.

Инспекцията по труда периодично публикува на сайта си полезна информация за лицата, търсещи работа в чужбина https://www.gli.government.bg/bg/node/11419. Специално за кампанията е създадена рубрика „Европейска кампания: Права през всички сезони“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519 В нея ще се публикува полезна информация, свързана с правата и задълженията на сезонните работници и работодателите. Рубриката може да бъде открита в сайта на Инспекцията по труда, в секцията „Дейност на агенцията“, „Информационни кампании“.

Информация за условията на труд и живот в държавите – членки на ЕС, е публикувана и на сайта на EURES България https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg

Информация на европейско ниво във връзка с кампанията ще се публикува и в сайта на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/news/rights-all-seasons-european-labour-authority-supports-fair-work-seasonal-workers

 

2021-06-21T11:44:05+00:0015/06/2021 |Дейност 10, Съобщения|