РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

За ден 220 инспектори по труда провериха над 330 работодатели за работници без договор

Масираните проверки на фирми, използвали повече от веднъж работа на черно, са част от Европейската кампания за деклариран труд

Целият наличен състав с контролни правомощия на Инспекцията по труда беше ангажиран в понеделник, 21 септември 2020 г., в екшън ден за извършване на проверки на работодатели, при които в последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор повече от веднъж, както и за които в последните дни са постъпили сигнали, че използват недеклариран труд. В масираните проверки се включиха 220 инспектори. Те провериха 337 работодатели, за 280 от които има данни, че са допускали работа без трудов договор повече от веднъж в последните три години. По първоначални данни са заварени да полагат труд 102 лица без трудов договор при 45 от проверените работодатели.

Данните от дейността на ИА ГИТ показват, че контролът като цяло оказва дисциплиниращ ефект върху работодателите. Единични са установените случаи на работа без трудов договор при работодатели, които вече са санкционирани за такова нарушение. В рамките на екшън деня лица, работещи без трудови договори, са установени основно при работодатели, които са проверени по сигнал за използване на недеклариран труд или защото са работили на един обект с фирми, при които в предишни години са установени случаи без трудови договори.

С екшън деня стартира за България Седмицата на действието, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд. Тя се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

В периода 21 септември – 01 октомври 2020 г. Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд.

На 24 септември 2020 г. ще се проведе и онлайн конференция с участието на партньори на кампанията, които ще представят резултати от свои инициативи, насочени към ползите от декларирания труд, както и ще бъдат представени данни за личните и обществени загуби от недекларирания труд.

Възпитаването на култура на превенция чрез информиране и консултиране на бъдещи и настоящи работещи и  на работодатели е основна част от дейността на Инспекцията по труда. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са разработени въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. Част от въпросниците са свързани и с прилагането на разпоредбите, които регулират възникването, осъществяването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предстои стартирането на пилотно прилагане на новата форма на контрол.

Източник:Главна инспекция по труда
2020-09-24T12:37:36+00:0024/09/2020 |Дейност 10, Съобщения|