РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Ръководство за използване на Портала за предоставяне на нови образци на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда – за повече от един ден

ИА „Главна инспекция по труда“ надгради Портала за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда съгласно параграф 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), и Заповед №РД01-250/13.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика. С това се създаде възможтност да се заявават по електронен път, независимо от работното време на администрацията, и новите образци на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – за повече от един ден, които са утвърдени със заповедта на министъра на труда и социалната политика.

За улеснение на потребителите на Портала е създадено Ръководство за използването му, което можете да откриете тук.   Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ могат да съдействат с указания за използване на системата.

С  промените в ЗМДВИП се създава възможност в периода на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда да се ключват не само от регистрирани земеделски стопани, а и от регистрирани тютюнопроизводители, за повече от един ден, за 6 часа, освен за 4 и 8 часа и без да се заплащат предварително осигурителни вноски.

Земеделските стопани и тютюнопроизводители следва със срок до 24.04.2020 г. да генерират през системата уникални идентификационни номера за всички сключени трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда за повече от един ден за периода от утвърждаването на новия образец на 13.04.2020 г. до момента.

2020-04-21T12:29:50+00:0021/04/2020 |Дейност 10, Съобщения|