РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Списък на одобрени кандидати

СПИСЪК на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността „Помощник – инспектор“ в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Пловдив, по дейност „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията“ може да видите тук.

2021-09-03T10:18:50+00:0018/08/2021 |Дейност 10|