РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Инспекцията по труда се включва в кампанията „Работа в БГ туризма“ на Агенцията по заетостта

Инспекцията по труда се включва в националната информационна кампания на Агенцията по заетостта „Работа в БГ туризма“ с експерти, които ще информират работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство. Трудовоправните консултации ще бъдат предоставяни на срещите, организирани в областните градове в рамките на кампанията.

Подробна информация за информационните дни е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/bg/news/view/nacionalna-kampanija-na-agencijata-po-zaetostta-shte-podkrepja-turizma-3626/

Там е публикуван е графикът за провеждане на кампанията. https://www.az.government.bg/bg/news/view/grafik-za-provejdane-na-nacionalna-kampani-ja-ay-rabota-v-bg-turizma-au-3627/

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на работещи и работодатели, че не може да се полага труд без сключен писмено и регистриран в Националната агенция за приходите трудов договор. На сайта на Агенцията е публикувана информация относно правата и задълженията им при осъществяването на трудовите правоотношения. https://www.gli.government.bg/bg/node/11486

2021-06-11T07:50:02+00:0004/06/2021 |Съобщения|