РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ • МИНИСТEРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Списък на допуснати до събеседване кандидати

СПИСЪК на допуснати до събеседване кандидати за длъжността „Помощник-инспектор“ в Главна дирекция „Инспектиране на труда“ в
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ по дейност „Повишаване на информираността на работодатели и заети в предприятията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване на трудовото законодателство“ може да видите тук:

2021-03-28T15:16:27+00:0026/03/2021 |Дейност 9|